Welkom bij Ondernemersvereniging Alton

Glastuinbouw Heerhugowaard

Alton - oval

Het Altongebied

Het Altongebied is circa 220 hectare groot en heeft een glasareaal van circa 95 hectare. In het gebied zijn vooral sierteeltbedrijven gevestigd. Geteelde producten zijn alstroemeria’s, amaryllissen, chrysanten, fresia’s, lelies, rozen, stelitzia’s en tulpen. Daarnaast vindt er zaadvermeerdering plaats, zijn er diverse potplantenkwekerijen gevestigd en is er één paprikateler in het gebied actief. Tot slot zijn er twee weefselkweekbedrijven gevestigd, die in kunstmatige voedingsbodems basispartijen kweken die vervolgens overal op de wereld vermeerderd worden. In Alton is de sierteeltsector dus van zaadje tot eindproduct aanwezig.

Video's leden
‍‍

AllPlant
Amigo Plant
Kwekerij Bakker
Numan Paprika
Summervilleplants
Tesselaar Freesia
Verver Export
HM Tesselaar Alstroemeria
Summerville plants
Kwekerij Bakker
Numan Paprika
Amigo Plant
HM Tesselaar Alstroemeria
AllPlant
Verver Export
Tesselaar Freesia

Ontwikkeling Altongebied

Als resultaat van de samenwerking tussen de bestaande ondernemers is in 2015 de Ondernemersvereniging Alton (OVAL) opgericht. Gesterkt door het perspectief op een warmtenet hebben de ondernemers een gezamenlijke toekomstvisie opgesteld. In de toekomstvisie Alton is de ambitie opgenomen om in 2030 voor de teelt van gewassen geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen. Alle ondernemers zijn lid van OVAL en hebben de toekomstvisie ondertekend. In maart 2016 is de toekomstvisie aangeboden aan bestuurders van de gemeente Heerhugowaard en provincie Noord-Holland.

Meer informatie over de samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: https://onhn.nl/projecten/herontwikkeling-glastuinbouwgebied-alton/

Leden van OVAL

OVAL door de jaren heen

Jaren ’70: ontwikkeling Alton I. Vestiging Kwekerij A. Bakker met de teelt van irissen, tulpen en later ook lelies in Alton I.
1977: vestiging van HM Tesselaar met de teelt van cyclamen, lelies, anjers en freesia’s in Alton I
Jaren ’80: ontwikkeling Alton II
1985: vestiging Van der Hulst met de teelt van rozen in Alton II
1997: vestiging Numan Paprika in Alton II
2008-2012: crisis in de tuinbouw, waarbij veel rozentelers failliet gingen
2012: onderzoek naar herstructurering glastuinbouw door Grontmij/Sweco
2013: aanstelling gebiedscoördinator Alton
2015: vestiging van Gootjes Allplant in Alton II
2015: oprichting Ondernemersvereniging Alton (OVAL)
2016: Toekomstvisie Alton: in 2030 voor de teelt van gewassen geen fossiele brandstoffen meer gebruiken
2016: vestiging van Verver Export in Alton II
2018: Gebiedsvisie Alton en omliggende buitengebied inclusief wijziging glasgrens met ontwikkelruimte Alton III
2019: Warmtenet HVC operationeel in Noordscharwouderpolderweg en Schoutenbosweg. NH Paprika en Gootjes Allplant aangesloten
2022: Aansluiting Amigo Plant op warmtenet HVC